Welkom bij Paardenbloemen
Praktijk voor persoonlijke en relationele ontwikkeling

Hier kun je terecht met vragen over persoonlijke ontwikkeling, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en therapie.

Systemisch werk, Paardencoaching, PSYCH-K en TRE staan tot je beschikking om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen en mogelijk te maken op de verschillende gebieden van je leven.

Symboliek van de naam Paardenbloemen

Paardenbloemen zijn voor mij het symbool van de power van de haast onopgemerkte, ondergewaardeerde aarde, haar vruchtbaarheid en haar genezende kracht. Zij representeren de zon met hun stralend gele reactie als deze op hen schijnt, en met de grijze pluizenbol de maan. Zij spiegelen voor mij daarmee zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten.

Zowel de kudde paarden als de pluizenbol zijn voor mij voorbeelden van natuurlijke ordening: de kudde als symbool voor natuurlijke ordeningen in families en groepen en de pluizenbol als beeld van het vanuit een ordening verdergaan. In de kudde gaat de oude ervaren merrie voorop. Zij weet waar ze heen moet voor gras en water en de speciale kruiden die de kudde nodig heeft. De hengst drijft achteraan de kudde op. Hij slaat alarm en verdedigt tegen aanvallen van achteren. Ieder heeft zijn eigen plaats en taak en van daaruit werken ze met elkaar samen.

Bij de pluizenbol heeft elk zaadje zijn eigen parapluutje. Zij ontstaan samen en als ze loslaten worden ze door de wind meegevoerd om ergens anders op een eigen plek neer te komen, te aarden en weer eigen bloemen en pluizenbollen te vormen.

Visie

De visie waar vanuit binnen “Paardenbloemen” gewerkt wordt, wordt gekenmerkt door de woorden ‘verbinden’ en ‘ordening’. Het hele leven bestaat uit onderlinge verbindingen (relaties).

Natuurlijke verbindingen zijn dynamisch en bestaan in en volgens bepaalde ordeningen. Kennis over en bewustzijn van deze principes en ordeningen, en ervaring met natuurlijke ordeningen zijn nodig om onszelf en wat ons beweegt te kunnen verstaan.

Dit verstaan is nodig om ons en onze onderlinge verbindingen te kunnen veranderen, herordenen en zo verder te (kunnen) ontwikkelen. Dit is van groot belang in partner- en werkrelaties.

Ook met betrekking tot onze multiculturele samenleving en de daarmee verbonden problemen kunnen we niet verder komen zonder dat we ons de (gedrags-) codes van de verschillende groepen bewust worden. Het is nodig om deze codes te openen om tegenstellingen en buitensluiten op te heffen.

Zo kan werkelijke samenwerking en communicatie op gang komen. De grootste problemen ontstaan als dingen vast komen te liggen. Als er geen beweging meer is; als principes worden tot dogma’s; als energie niet meer kan stromen door (inter-)culturele afgeslotenheid. Als de natuur niet meer vertrouwd wordt. Als alles alleen nog in tegenstellingen waargenomen wordt en niet meer in triades of meervoudigheid.

Communicatie is onze belangrijkste manier om onze plek in de ordeningen van het leven in te nemen en dat te doen waarvoor wij hier zijn nl. het zoveel mogelijk ontwikkelen en vormgeven van onze talenten en diversiteit. Breuken in deze communicatielijnen veroorzaken problemen, ziekte en dood.